yaban.eu
Naprwade mysle, ze prwdziwy przeklad tekstu wymaga zrozumienia go, a zrozumienie wymaga zycia i radzenia sobie w swiecie, a nie jest tylko kwestia manipulacji slowami
Douglas Hofstadter

(Powered by OpenSSH) (Powered by Apache2) (Powered by vsftpd)